Strzelecka Spółdzielnia Spożywców "PIAST" posiada do wydzierżawienia lokale na terenie Strzelec Opolskich.
Poniżej zamieszczono ich lokalizację:

OFERTA DZIERŻAWY

  1. SSS "PIAST", ul. Krakowska 30 (II piętro)
    pokoje od 20 m2  2. Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 22 (I i II piętro)
    pokoje od 12 do 68 m2  3. Strzelce Opolskie ul. Krakowska 31
    Hala magazynowa 265 m2 lub 374 m2

KONTAKT  Tel. (77) 462 17 41 lub 462 17 31Wszelkie informacje na temat powyższych lokali można uzyskać w dziale administracyjno - gospodarczym.
Tel. - (+48 77) 462 17 41


Copyright © COMPI  2003